Okt 2021
PUSŠPSN
23

W17 EHF Euro 2015

Kolárovo Cup 2013


11.07.2013


XX. ročník medzinárodného turnaja v hádzanej


V polovici augusta od 15. do 18. augusta 2013 sa uskutoční XX. jubilejný ročník medzinárodného turnaja v hádzanej Kolárovo Cup 2013. Turnaj sa bude hrať na 3 viacúčelových ihriskách a v športových halách Kolárovo a Nesvady. Výhodou sú veľmi malé vzdialenosti medzi halami. Predpokladaná účasť je 40 družstiev v piatich kategóriách. Pozvané sú družstvá z celého sveta. V každej kategórii bude pozvaných prvých osem prihlásených družstiev.


Všeobecné ustanovenia
Kategórie:
A - mladšie žiačky, ročník narodenia 2001 a mladšie
B - staršie žiačky, ročník narodenia 1999 a mladšie
C - žiaci, ročník narodenia 1999 a mladší
D - ženy
E - muži

Systém: Bude určený podľa počtu prihlásených družstiev

Prihlášky: Prihláška k účasti na turnaji musí byť riadne vyplnená, potvrdená zodpovedným zástupcom oddielu

Prihlásené družstvá sú povinné do 15. júla 2013 zaplatiť zálohu 100,- € na účet 1123644-142/0200 VÚB Kolárovo


Termín zaslania prihlášok je do 15. júla 2013 na adresu: 
Michal Mahor
Bočná 1/3
946 03 Kolárovo
www.HSK74.sk

Informácie podáva: p. Michal Mahor na telefónnom čísle 00421/911 360 481
                            p. Miroslav Zolnai na telefónnom čísle 00421/905 646 156
                            email: info@hsk74.sk


Ďalšie pokyny k organizácii turnaja, kompletný bulletin obdržia prihlásené družstvá pri prezentácii.


Štartovné: 80,- € za družstvo dorastu/dospelých, 20,- € za žiacke družstvo

Ubytovanie:
Hromadné - zariadená miestnosť s posteľami - 3,- € na osobu za noc
Hromadné - na vlastných spacích vakoch a poduškách - 1,50,- € na osobu za noc
Dodatok v žiackých kategóriách - 7 osôb na vlastných spacích potrebách zadarmo
                                               - 7 osôb na posteliach - 1,- € na osobu

Stravovanie: Usporiadateľ zaistí celodenné stravovanie vo výške 8,- €

Doprava: na vlastné náklady každého účastníka
- do športovej haly v Nesvadoch bude zabezpečená zadarmo kyvadlová doprava

Poznámka: Pre všetkých účastníkov bude pripravený zaujímavý kultúrny program, jarmočný trh, diskotéka, sprievod mestom, kúpanie vo voľnej prírode a ďalšie aktivity. Pre družstvo, ktoré pricestuje z najväčšej diaľky -10% z nákladov. Pre prvé prihlásené zahraničné družstvo -10% z nákladov. Ďalej budú vylosované ďalšie 3 družstvá -10% z nákladov.


Tešíme sa na Vašu účasť!SLOVAK HANDBALL
Reklamný partner reprezentačného družstva mužov Slovenska:
Emotion Retic
Reklamný partner reprezentačného družstva žien Slovenska:
Emotion Retic
Partner Extraligy:
Molten
Partner WHIL:
Molten
Reklamní partneri:
REHASPORT
Adidas
Mediálni partneri:
sport.sk
radio Sport
SITA
Huste TV
TASR
SLOVAK HANDBALL