Dec 2021
PUSŠPSN
1

W17 EHF Euro 2015

Školenie trénerov licencie B v Modre


18.12.2013Trénersko–metodická komisia Slovenského zväzu hádzanej oznamuje, že v termínoch 28.2. – 2.3. 2014, 4.4. – 6.4. 2014, 20.6. – 22. 6.2014 a 11.7. – 13.7.2014 sa v Modre uskutoční školenie trénerov III. kvalifikačného stupňa so špecializáciou hádzaná (licencia „B“). Obsahom školenia sú aj hospitácie na tréningovom procese a rozbory pedagogickej praxe pod dohľadom mentora frekventanta (v blízkom okolí trénera). Podmienka účasti na školení je úplné stredoškolské vzdelanie, ktoré je ukončené maturitnou skúškou a ukončené vzdelanie trénera II. kvalifikačného stupňa (licencia „C“).


Náklady na školenie – školné, cestovné, ubytovanie, si v plnej miere hradia frekventanti sami. Školné 170,- Eur sa vyberá pri nástupe na kurz. Záujemcovia o školenie sa môžu prihlásiť  na e-mail. adrese: katusakova@slovakhandball.sk alebo telefonicky: +421 903 903 228. Informácie ku školeniu môžete získať aj priamo od pedagogického vedúceho kurzu Jána Hianika: e-mail. adresa: jhianik@ukf.sk alebo telefonicky +421 905 296 085.


Termín podanie prihlášky: 31.1.2014
SLOVAK HANDBALL
Reklamný partner reprezentačného družstva mužov Slovenska:
Emotion Retic
Reklamný partner reprezentačného družstva žien Slovenska:
Emotion Retic
Partner Extraligy:
Molten
Partner WHIL:
Molten
Reklamní partneri:
REHASPORT
Adidas
Mediálni partneri:
sport.sk
radio Sport
SITA
Huste TV
TASR
SLOVAK HANDBALL