Nov 2021
PUSŠPSN
29

W17 EHF Euro 2015

Doškoľovací seminár trénerov hádzanej v Nitre


19.03.2014


25. apríl 2014

Názov              STABILIZÁCIA TELA V POHYBE - ComplexCore

 

 

Miesto:                       Univerzita Konštantína filozofa

                                  Katedra telesnej výchovy a športu

                                  Tr. A. Hlinku 1

                                  949 74 Nitra

 

Termín:                      25.04.2014

Termín prihlásenia:    do 15.04.2014

 

Forma prihlásenia:    e-mail   katusakova@slovakhandball.sk

 

Lektor:                      Roman Jahoda (Rakúsko)

                                   

Poplatok:                  25,- Eur  pri prezentácii

 

Program:                  09,00 – 09,45  Prezentácia účastníkov – Tr. A. Hlinku 1, miestnosť B 212

                                10,00 – 11,30  Stabilizácia tela v pohybe - ComplexCore

                                                                  (Roman Jahoda) – prednáška

                                                                  (prednášková miestnosť  B 212)

                                            

                                12,30 – 15,30  Praktické cvičenie (Roman Jahoda) – veľká telocvičňa                            

 

Organizačné pripomienky:

seminár tematicky nadväzuje na úspešné doškoľovanie v roku 2011 (Bratislava),

- doškoľovací seminár je určený pre trénerov všetkých licencií,
- na praktický seminár je limitovaný počet prihlásených účastníkov: 60,
- praktické cvičenia s Romanom Jahodom absolvujú účastníci seminára, preto je potrebné, aby si zo sebou priniesli športovú výstroj, 
- na predlženie trénerskej licencie je potrebné absolvovať celý program seminára,
- o odbornej spôsobilosti lektora Romana Jahodu sa najlepšie presvedčíte na webovej stránke www.complexcore.at  alebo www.jahoda-sportphysio.at 
SLOVAK HANDBALL
Reklamný partner reprezentačného družstva mužov Slovenska:
Emotion Retic
Reklamný partner reprezentačného družstva žien Slovenska:
Emotion Retic
Partner Extraligy:
Molten
Partner WHIL:
Molten
Reklamní partneri:
REHASPORT
Adidas
Mediálni partneri:
sport.sk
radio Sport
SITA
Huste TV
TASR
SLOVAK HANDBALL