Dec 2021
PUSŠPSN
7

W17 EHF Euro 2015

Školenie trénerov II. stupňa v Modre


11.04.2014Trénersko – metodická komisia Slovenského zväzu hádzanej oznamuje, že v termínoch 16.5. – 18.5. 2014 a 06.6. – 08.6. 2014 v Modre sa uskutoční školenie trénerov II. kvalifikačného stupňa so špecializáciou hádzaná (licencia „C“). Školenie bude prebiehať v piatok od 16,30 do 20,00 hod, v sobotu od 9,00 do 19,00 hod a v nedeľu od 9,00 do 12,00 hod. Podmienka účasti na školení je úplné stredoškolské vzdelanie, ktoré je ukončené maturitnou skúškou a ukončené vzdelanie trénera I. kvalifikačného stupňa alebo platný trénerský preukaz SZH licencie „D“.


Náklady na školenie – školné, cestovné, ubytovanie, si v plnej miere hradia frekventanti sami. Školné je 75,- Eur. Ďalší záujemcovia o školenie sa môžu prihlásiť  na web. adrese: katusakova@slovakhandball.sk . Informácie o školení môžete dostať aj telefonicky na čísle: 0905 296 085.


Termín  prihlásenia:  do 25.4.2014                                                                                                                      

 

doc. Ján Hianik, PhD.
SLOVAK HANDBALL
Reklamný partner reprezentačného družstva mužov Slovenska:
Emotion Retic
Reklamný partner reprezentačného družstva žien Slovenska:
Emotion Retic
Partner Extraligy:
Molten
Partner WHIL:
Molten
Reklamní partneri:
REHASPORT
Adidas
Mediálni partneri:
sport.sk
radio Sport
SITA
Huste TV
TASR
SLOVAK HANDBALL