Feb 2020
PUSŠPSN
23

W17 EHF Euro 2015

Najskôr voľby, potom vyhlásenie najlepších za rok 2013


27.06.2014


V sobotu volebná konferencia SZH, o post šéfa sa zrejme budú uchádzať Jaroslav Holeša a Juraj Holdoš


Po necelých štyroch rokoch bude hádzanárske hnutie na Slovensku rozhodovať o ďalšom smerovaní. V sobotu 28. júna od 11.00 h sa v bratislavskom hoteli Sorea uskutoční volebná konferencia Slovenského zväzu hádzanej (SZH). Tradične najväčšiu pozornosť budú pútať voľby prezidenta a následne riadiacich orgánov, ktoré figurujú v predbežnom programe konferencie ako bod číslo jedenásť. Uchádzač o najvyššiu zväzovú funkciu potrebuje na úspech získať vyšší počet hlasov ako jeho konkurent za predpokladu, že bude prítomná nadpolovičná väčšina delegátov, ktorých celkový počet je 80.


Ďalšími bodmi programu konferencie budú okrem iného aj kontrola plnenia uznesení z konferencie v roku 2010, správa o činnosti výkonného výboru a správnej rady SZH, správa kontrolnej a mandátovej komisie SZH, schválenie legislatívnych noriem. 


O kreslo šéfa SZH sa budú s veľkou pravdepodobnosťou uchádzať dvaja kandidáti. Jedným z nich by mal byť súčasný prezident zväzu Jaroslav Holeša. Štyridsaťtriročný Bratislavčan a bývalý reprezentant zastáva najvyšší post v slovenskom hádzanárskom hnutí necelé štyri roky. Na čele SZH vystriedal v októbri 2010 Pavla Derfényiho, keď na konferencii v bratislavskom Dome športu uspel v kandidátskom súboji pomerom hlasov 54:47. 


O pozíciu prezidenta zväzu má záujem Juraj Holdoš, ktorý začiatkom júna podal kandidatúru na tento post podporenú písomným návrhom viac ako 20 klubov vrátane šiestich extraligových. V hádzanej sa angažoval aj za súčasného vedenia. Donedávna bol predsedom disciplinárnej komisie a členom výkonného výboru SZH. 


Po skončení konferencie bude nasledovať vyhlásenie výsledkov ankiet SZH o najlepších hádzanárov SR a najlepšej sedmičky za rok 2013 a uvedenie nových lauretátov do Siene slávy slovenskej hádzanej. 


PROGRAM KONFERENCIE SZH: 
1. Otvorenie 
2. Schválenie programu konferencie SZH 
3. Oboznámenie s rokovacími pravidlami, schválenie rokovacieho a volebného poriadku konferencie 
4. Voľba zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a troch skrutátorov 
5. Voľba pracovných komisií konferencie - mandátová, volebná 
6. Kontrola plnenia uznesení z konferencie SZH 15. októbra 2010 
7. Správa o činnosti výkonného výboru a správnej rady SZH za uplynulé obdobie 
8. Správa kontrolnej komisie SZH 
9. Správa mandátovej komisie SZH 
10. Schválenie legislatívnych noriem SZH 
11. Voľba prezidenta SZH a riadiacich orgánov SZH 
12. Diskusia 
13. Schválenie uznesení konferencie SZH 
14. Záver konferencie SZH 




SLOVAK HANDBALL
Reklamný partner reprezentačného družstva mužov Slovenska:
Emotion Retic
Reklamný partner reprezentačného družstva žien Slovenska:
Emotion Retic
Partner Extraligy:
Molten
Partner WHIL:
Molten
Reklamní partneri:
REHASPORT
Adidas
Mediálni partneri:
sport.sk
radio Sport
SITA
Huste TV
TASR
SLOVAK HANDBALL