Mar 2023
PUSŠPSN
28

W17 EHF Euro 2015

Turnaj v minihádzanej pre žiakov 1.-4. ročníkov ZŠ


11.02.2015


Na piatok 13.februára 2015 je naplánovaný ďalší z turnajov v minihádzanej pre žiakov 1.-4. ročníkov ZŠ v rámci projektu Športom za duševné zdravie detí.


Tento turnaj už 10 rokov úspešne realizuje Športový klub polície Bratislava. Vytvára tak podmienky pre rozvoj športu a porovnanie športovej zdatnosti žiakov základných škôl Bratislavského kraja. Hádzanársky oddiel ŠKP Bratislava vytvoril úspešný projekt, ktorý podporuje pohybové aktivity u školopovinných detí formou turnajov vo vybíjanej a minihádzanej. V decembri 2011 tento projekt reprezentoval Slovensko aj na celoeurópskej konferencii vo Varšave o prevencii kriminality mládeže prostredníctvom športu, kultúry a vedy. V sezóne 2014/2015 prebieha už jubilejný 10. ročník tohto projektu.

Na turnaj v piatok 13.februára 2015 organizátori zatiaľ evidujú 12 tímov z 10 škôl, nielen z Bratislavy, ale aj z Tomášova. Počas predchádzajúcich turnajov boli pre deti vytvorené aj sprievodné akcie zamerané na prácu polície, počítačovú kriminalitu, kyberšikanu a ďalšie sociálne a internetové negatívne javy. Deťom v prirodzenom a uvoľnenom prostredí príslušníci PZ SR ako aj ďalší odborníci vysvetlili, čo sa skrýva za pojmami, o ktorých často počujú z médií. Taktiež im bolo vysvetlené, že opatrnosti nie je nikdy dosť a digitálne prostredie obzvlášť zvádza na ľahkomyseľnosť a nepozornosť. A to je už len krôčik k strate dôležitých osobných dát a informácií, ktoré môžu byť ihneď alebo neskôr zneužité nielen voči deťom ale aj voči ich najbližším. Taktiež sa deti v diskusiách a pri praktických ukážkach dozvedeli zaujímavosti o každodennej práci policajtov pri prevencii alebo odhaľovaní kriminality.

Deti v tomto projekte sa zaujímavým a netradičným diskusným spôsobom v športovom prostredí dozvedia viaceré informácie, ktoré síce možno počujú aj na iných prezentáciách a besedách, kde však pre veľký počet prítomných nie je veľa šancí na ich otázky, diskusiu či prípadné dovysvetlenie niektorých pojmov alebo následkov chybných rozhodnutí a konaní.

Najbližší minihádzanársky turnaj sa uskutoční v piatok 13.februára 2015 v priestoroch športovej haly Domu športu na Junáckej 6 v Bratislave.  Najmä žiaci 1.stupňa základných škôl, ich učitelia a vychovávatelia, rodičia či starí rodičia ako aj ďalší záujemcovia z radov miestnej a regionálnej samosprávy sú srdečne pozvaní.

 Ďalšie informácie o turnajoch na stránkach:   http://www.skpbratislava.sk/?page=hadzana&
Fotogaléria
SLOVAK HANDBALL
Reklamný partner reprezentačného družstva mužov Slovenska:
Emotion Retic
Reklamný partner reprezentačného družstva žien Slovenska:
Emotion Retic
Partner Extraligy:
Molten
Partner WHIL:
Molten
Reklamní partneri:
REHASPORT
Adidas
Mediálni partneri:
sport.sk
radio Sport
SITA
Huste TV
TASR
SLOVAK HANDBALL