Apr 2024
PUSŠPSN
15

W17 EHF Euro 2015

Škola v pohybe - aktualizačný vzdelávací program


05.05.2015


Učiteľská akadémia je program kontinuálneho aktualizačného vzdelávania Škola v pohybe. Zapojiť sa do programu sa môžu aj tréneri hádzanej a minihádzanej.


Ste učiteľmi telesnej a športovej výchovy? Chcete načerpať novú inšpiráciu a energiu? Chcete si zdokonaliť praktické zručnosti? Chcete si vymieňať skúsenosti? Neváhajte a prihláste sa! FTVŠ UK v Bratislave otvára v rámci vzdelávacieho projektu Učiteľská akadémia program kontinuálneho aktualizačného vzdelávania Škola v pohybe. Zapojiť sa do programu sa môžu aj tréneri hádzanej a  minihádzanej.
V rámci dlhoročnej, tradičnej a pravidelnej starostlivosti o učiteľov telesnej a športovej výchovy ponúka FTVŠ UK v rámci ďalších foriem vzdelávania a vzdelávacieho projektu Učiteľská akadémia program kontinuálneho aktualizačného vzdelávania: Škola v pohybe 2015 (pre učiteľov telesnej a športovej výchovy základných a stredných škôl).
Cieľom vzdelávania je udržanie a rozvoj profesijných kompetencií potrebných na štandardný výkon pedagogickej činnosti podľa nového štátneho vzdelávacieho programu v telesnej a športovej výchove. Zámerom je zatraktívnenie obsahu vyučovacieho procesu a poukázanie na možnosti vplývania na zdravý životný štýl detí a mládeže prostredníctvom pohybových aktivít. Absolvovaním tohoto programu je možné získať 14 kreditov


Aktuálne informácie a prihlášku na vzdelávanie nájdete na: 
www.fsport.uniba.sk – Služby – Ďalšie formy vzdelávania – Učiteľská akadémia – Škola v pohybe 2015 


Bližšie informácie o vzdelávaní a prihláška sú uverejnené na internetovej stránke FTVŠ UK: http://www.fsport.uniba.sk/index.php?id=3316


Podrobnejšie informácie o programe:
http://www.fsport.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/dalsie_formy_vzdelavania/UA/FTVS_UK_BA_Skola_v_pohybe_oznam.pdf

  
SLOVAK HANDBALL
Reklamný partner reprezentačného družstva mužov Slovenska:
Emotion Retic
Reklamný partner reprezentačného družstva žien Slovenska:
Emotion Retic
Partner Extraligy:
Molten
Partner WHIL:
Molten
Reklamní partneri:
REHASPORT
Adidas
Mediálni partneri:
sport.sk
radio Sport
SITA
Huste TV
TASR
SLOVAK HANDBALL