Máj 2024
PUSŠPSN
30

W17 EHF Euro 2015

Anketa Sedmička roka 2014


22.05.2015


Pre verejenosť pripravil Slovenský zväz hádzanej skrátené internetové hlasovanie prostredníctvom svojej webstránky


môžu zapojiť: prezident a viceprezident SZH, predseda a členovia Správnej rady SZH, Výkonného, výboru SZH, Kontrolnej komisie SZH, Legislatívnej komisie SZH, Komisie mládeže SZH, Komisie rozhodcov SZH, Športovo – technickej komisie SZH, Disciplinárnej komisie SZH, Trénersko – metodickej komisie SZH, predsedovia krajských zväzov hádzanej, zástupcovia klubov – štatutárni zástupcovia  klubov WHIL a Extraligy, zástupcovia médií a publicistiky (za redakciu vždy jeden hlasovací lístok). Hlasujúci si môžu zvoliť spomedzi všetkých slovenských hádzanárov a hádzanárok pôsobiacich nielen v súťaži Whil a Extraligy tých najlepších a to v nasledovných kategóriách:

ženy

najlepšia hádzanárka za rok 2014

najlepšia hádzanárka za rok 2014 podľa jednotlivých postov

(pravé krídlo, ľavé krídlo, pravá spojka, ľavá spojka, stredná spojka, pivot, brankárka)

najlepšia slovenská hádzanárka whil  za rok 2014

talent roka hádzanárka (do 20 rokov) v súťaži whil  za rok 2014

muži

najlepší hádzanár za rok 2014:

najlepší hádzanár za rok 2014 podľa jednotlivých postov

(pravé krídlo, ľavé krídlo, pravá spojka, ľavá spojka, stredná spojka, pivot, brankár)

najlepší slovenský hádzanár extraligy  za rok 2014

talent roka hádzanár (do 20 rokov) v súťaži extraligy  za rok 2014

Do hlasovania sa 


erejného internetového hlasovania 
SLOVAK HANDBALL
Reklamný partner reprezentačného družstva mužov Slovenska:
Emotion Retic
Reklamný partner reprezentačného družstva žien Slovenska:
Emotion Retic
Partner Extraligy:
Molten
Partner WHIL:
Molten
Reklamní partneri:
REHASPORT
Adidas
Mediálni partneri:
sport.sk
radio Sport
SITA
Huste TV
TASR
SLOVAK HANDBALL