Jún 2024
PUSŠPSN
23

W17 EHF Euro 2015

Zákon o športe môže pripomienkovať aj verejnosť


12.07.2015


Vďaka zákonu sa podľa rezortu školstva stransparentní financovanie a do športu by sa malo dostať viac peňazí


Ministerstvo školstva spustilo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona o športe, ktorý pripravila odborná pracovná skupina pod vedením predsedu parlamentu Petra Pellegriniho. Hoci návrh už bol predmetom niekoľkých verejných diskusií, procesne sa posúva ďalej, do oficiálneho pripomienkového konania, a to od 9. do 29. júla. Návrh zákona pripravovali odborníci takmer rok a pol. Do jeho prípravy sa zapojilo viac ako 80 akademikov, štátnych zamestnancov, advokátov, ale najmä športovcov. Svoje pripomienky teraz môžu navrhnúť aj ministerstvá, samospráva, ale aj športové zväzy, športové kluby, športovci a široká verejnosť.
Dôležitým prvkom návrhu je podľa rezortu školstva nový informačný systém, v ktorom bude povinnosť zaregistrovať sa. Systém následne zverejní údaje o športových organizáciách, športovcoch i športových odborníkoch. V databáze budú zverejnené aj zmluvy, ktoré preukážu hospodárenie s verejnými financiami, ale aj sponzorské dary, prostredníctvom tzv. transparentného účtu. Ten, kto bude žiadať podporu z verejných zdrojov, musí mať status „spôsobilý“. Systém ho takto označí len pri dodržiavaní pravidiel. 
Vďaka zákonu sa stransparentní financovanie a do športu by sa malo dostať viac peňazí, a to nielen nárazovo, ale aj dlhodobo a systémovo. Subjekty v športe by mohli využiť existujúce zdravé ekonomické prostredie, ktoré tvorí plánovanie, rozpočty, kontroly a vyhodnotenie hospodárenia, čo doteraz pri nepredvídateľnom dotačnom systéme nebolo možné. Navrhuje sa, aby sa čo najviac peňazí do športu prerozdeľovalo automaticky, podľa vzorca. Ten definuje kritériá, ako napríklad masovú (členskú) základňu, športové úspechy, popularitu daného športu a ďalšie faktory. 
Podľa nového zákona by manažovanie slovenského športu malo dostať nové pravidlá, a to nielen na úrovni štátu, ale aj na úrovni zväzov. Športovci a kluby by sa po novom mali podieľať na riadení a kontrole ich zväzov, čo im umožnia povinné pravidlá pre stanovy a fungovanie zväzov. Nová funkcia - hlavný kontrolór športu - by mala usmerniť kontrolórov zväzov a priniesť poriadok aj do systému vzdelávania. 
Návrh zákona hovorí aj o zriadení sektorového športového súdu, ktorý odbremení preťažené civilné súdy od špeciálnej agendy športových sporov. Šport chce viac priblížiť aj deťom, ktoré by v škole dostávali športové poukazy. 
Do tvorby nového zákona sa už aktívne zapojili športové osobnosti. Súčasťou pracovného tímu, ktorý návrh zákona pripravoval, sú aj Danka Barteková a Richard Lintner, ktorí zastupujú slovenských športovcov. Názory a pohľady na problematiku športu už vyjadrila aj verejnosť prostredníctvom ankety na webe ministerstva školstva. On-line dotazník vyplnilo viac ako 5 000 respondentov. SLOVAK HANDBALL
Reklamný partner reprezentačného družstva mužov Slovenska:
Emotion Retic
Reklamný partner reprezentačného družstva žien Slovenska:
Emotion Retic
Partner Extraligy:
Molten
Partner WHIL:
Molten
Reklamní partneri:
REHASPORT
Adidas
Mediálni partneri:
sport.sk
radio Sport
SITA
Huste TV
TASR
SLOVAK HANDBALL