Mar 2024
PUSŠPSN
3

W17 EHF Euro 2015

Aj tento rok projekt Nadácie TV JoJ


23.08.2015


Športové talenty Nádácie TV JoJ


Nadácia TV JoJ aj tento rok realizuje projekt zameraný pre športovú talentovanú mládež. Projekt je orientovaný na mladých športovcov vo veku 10-15 rokov, jednotlivcov, športové tímy z ktorejkoľvek časti Slovenska a organizátorov významných celoslovenských športových podujatí pre vekovú skupinu 10-15 ročných. Podmienkou v prípade jednotlivcov je byť štátnym občanom SR, mať platnú registráciu príslušného športového zväzu (klubu) na Slovensku, dosahovať nadpriemerné športové výsledky vo svojej vekovej kategórii a mať ambíciu porovnať si svoje sily s rovesníkmi na medzinárodnej športovej súťaži.

Ako sa môžete prihlásiť?

Stačí iba správne vyplniť prihlášku a poslať ju spolu s povinnými prílohami najneskôr do 30.9.2015 e-mailom na adresu: sportovetalenty@joj.sk alebo poštou na adresu: Nadácia TV JOJ, Brečtanova 1, 83101 Bratislava. Heslo: Mladé športové talenty Slovenska.


SLOVAK HANDBALL
Reklamný partner reprezentačného družstva mužov Slovenska:
Emotion Retic
Reklamný partner reprezentačného družstva žien Slovenska:
Emotion Retic
Partner Extraligy:
Molten
Partner WHIL:
Molten
Reklamní partneri:
REHASPORT
Adidas
Mediálni partneri:
sport.sk
radio Sport
SITA
Huste TV
TASR
SLOVAK HANDBALL