Okt 2019
PUSŠPSN
16

W17 EHF Euro 2015

Školenie trénerov - podmienky účastiOdborný garant školení: doc. Ján Hianik, PhD.


Lektorský zbor:


Všeobecný základ:

Bielik                           Viktor                            PaedDr., PhD.

Bínovský                      Alexander                      Doc., MUDr., PhD.

Duchoslav                    Libor                              PaedDr.

Gurský                        Tomáš                           Dr.

Halmová                      Nora                              Doc., PhD.

Kanásová                    Janka                             Doc., PhD.

Přidal                         Vladimír                          Doc.,PhD.

Šimonek                     Jaroslav, ml.                   Prof., PhD.


Špecializácia  hádzaná:

Ambruš                      Jozef

Brunovský                   Peter                             Ing.

Daniš                          Dušan

Heister                        Zoltán                           Mgr.

Hianik                         Ján                               Doc., PhD.

Horváth                       Rudolf                           Prof., PhD.

Katušák                      Štefan                          Mgr.

Križan                         Martin                          Mgr., PhD.

Priklerová                    Silvia                            Mgr., PhD.

Rančík                        Vladimír                        Ing.

Rudinský                     Ján                              MUDr.

Sabadka                     Peter                            Mgr.

Streicher                     Pavol                            PaedDr.

Tůma                          Martin                           PaedDr., PhD.


Lektorský zbor bude aktualizovaný o:

reprezentačného trénera mužov a žien

vybraných trénerov mládeže

vybraných trénerov Extraligy a WHIL

 

Podmienky pre účasť v kurzoch trénerov:

V zmysle smernice SZH „Zásady zabezpečovania školení a doškoľovaní trénerov hádzanej – získavanie licencií“ môžeme upraviť prijímanie trénerov do jednotlivých kurzov podľa Článku 4, bod 2 tak, že „Hráč najvyššej súťaže domácej krajiny v hádzanej (aspoň jedna sezóna), môže byť prijatý do kurzu trénera licencie C, po preskúšaní základnej teórie športového tréningu hádzanej“. Obdobne je to aj s reprezentantmi seniorskej kategórie, ktorí odohrajú minimálne 10 medzištátnych zápasov, môžu byť prijatí do kurzu trénera licencie B.


Školenia budú prebiehať v jednom školiacom centre v Modre, kurzy trénerov licencie D sa môžu realizovať aj v jednotlivých regiónoch.


Školné:

Tréner 1. kvalifikačného stupňa (licencia D)     50 hodín        50,-Eur

Tréner 2. kvalifikačného stupňa (licencia C)   100 hodín        75,-Eur

Tréner 3. kvalifikačného stupňa (licencia B)   100 hodín      150,-Eur


Školné je možné upraviť podľa počtu prihlásených trénerov. Minimálny počet trénerov na jeden kurz je 15.

 

V Bratislave 2.10.2013                                                                                 doc. Ján Hianik, PhD.


SLOVAK HANDBALL
Reklamný partner reprezentačného družstva mužov Slovenska:
Emotion Retic
Reklamný partner reprezentačného družstva žien Slovenska:
Emotion Retic
Partner Extraligy:
Molten
Partner WHIL:
Molten
Reklamní partneri:
REHASPORT
Adidas
Mediálni partneri:
sport.sk
radio Sport
SITA
Huste TV
TASR
SLOVAK HANDBALL